Nuttige informatie en links

Informatiefolders KNGF:

Vanuit de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF, is er specifieke informatie beschikbaar gesteld ten aanzien van een aantal verschillende ziekten/aandoeningen deze informatie kunt u via de onderstaande links bereiken.

Artrose      Beroerte     COPD   Enkelverstuiking    Etalagebenen   Kinderen met astma   Hernia    Osteoporose   Parkinson   Reuma   Rugklachten   Urine-incontinentie   Whiplash

Intake vragenlijsten:

Als u een eerste afspraak heeft gemaakt voor een intake fysiotherapie, kunt u vooraf vragenlijsten die betrekking hebben op uw klacht downloaden en ingevuld meenemen bij uw eerste afspraak (screening/intake). Hiermee hebben we een start-meetpunt van de ernst van uw klacht. Deze vragenlijsten worden digitaal opgeslagen en kunnen op een later tijdstip of bij beëindiging van de behandeling herhaald ingevuld worden om het verloop van uw klacht te kunnen evalueren. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden doorgegeven. Indien u niet weet welke vragenlijsten voor u geschikt zijn kunt u dit navragen bij uw therapeut.

Klachtenregio:

Nek (whiplash, hoofdpijn)

Schouder / Elleboog

Pols / Hand

Lage Rug (HNP, Stenose, Aspec. lage rugklachten)

Heup

Knie

Enkel

Hyperventilatie

Hart (hartfalen, infarct, ICD, Stent, bypass)

COPD

Parkinson

Chronisch Pijn

Partners en mede zorgverleners:

Samenwerkingsverband Fysiopraktijken

Sinds 1 januari 2012 hebben de fysiotherapiepraktijken: Bolnes: Fysiotherapie N. van den Berg Centrum: Fysiotherapie Kuikman, Fysiotherapie Termorshuizen en Fysiotherapie Waalboer en van der Velden  West: Fysiotherapie Spoormans en Westenberg                                                    een samenwerkingsconvenant getekend met de volgende doelstellingen:

  • Partijen stellen zich tot doel een totaalpakket fysiotherapie aan te bieden, met als doel het faciliteren van goed gecoördineerde zorg door fysiotherapeuten aan specifieke doelgroepen, waarbij de patiënten onderling kunnen worden doorverwezen indien er sprake is van verbijzondering. Hieronder kunt u de lijst met verbijzonderingen per praktijklocatie vinden.
  • Het aangaan van samenwerking met andere disciplines/organisaties binnen de zorg of met partijen die vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de samenwerking:

  • het bevorderen van kwaliteit, onder meer door het aangaan van collegiaal overleg binnen het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF), het volgen van cursussen en/of nascholing, deelname aan een vorm van klant-tevredenheidsonderzoeken (link naar tevredenheidsonderzoek)
  • het waarborgen van continuïteit binnen de praktijken door het maken van afspraken bij afwezigheid
  • het aanbieden van bewegingsprogramma’s.

De fysiotherapie wordt bewust op 5 locaties aangeboden om spreiding in de wijken Ridderkerk centrum/west en Bolnes te waarborgen. Per locatie worden verschillende fysiotherapeutische specialisaties aangeboden.

Mede zorgverleners:

Bolnes Huisartsenpraktijk:

Dr. J. Bronsveld van deze huisartsenpraktijk hier in Bolnes is opgeleid tot echografie.  Door middel van een musculoskeletaal echo kunnen gewrichten in beeld worden gebracht zoals: schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel. Dit kan een diagnostisch middel zijn om bepaalde oorzaken van uw beweegklachten vast te stellen of uit te sluiten. De klachten zelf kunnen dan ofwel door fysiotherapie ofwel door een orthopedisch chirurg aangepakt worden. Dit in samenspraak met uw huisarts. https://bolnes.praktijkinfo.nl/pagina/45/echografie-j-bronsveld/

Disporta: Leverancier van diverse middelen die kunnen helpen uw beweging zodanig aan te passen dat er verlichting van klachten mogelijk is. Zoals tape, gelhakken voor achillespees klachten, braces.

Afdelingen orthopedie van de ziekenhuizen behandelen klachten van het bewegingsapparaat met name als gevolg van ernstige slijtage of breuken. Ter voorbereiding en na afloop van een operatie kunt u  bij uw fysiotherapeut bij u in de buurt terecht om verder aan een voorspoedig herstel te werken. Het komt ook voor dat uw fysiotherapeut in overleg met uw huisarts u adviseert een orthopeed te bezoeken.

Albert Schweitzer Ziekenhuis –                                       http://www.asz.nl/specialismen/orthopedie/

Ikazia –                                                                          http://www.ikazia.nl/specialisme/orthopedie

Maasstadziekenhuis –                                      http://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/orthopedie/