Praktijkinformatie

 

Uw eerste behandeling

Als u de eerste keer komt met een nieuwe klacht, brengt u dan uw verzekeringspasje en  geldig legitimatiebewijs mee. Met deze gegevens kan uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd worden. Ook melden wij  uw huisarts over de bevindingen van het eerste onderzoek indien nodig en gewenst. Als u zich rechtstreeks gemeld heeft zonder verwijzing van de huisarts of specialist heet de intake bij  uw zorgverzekeraar  een DTF-zitting.

Voor de afspraken reserveren wij 30 minuten in de agenda. In deze tijd  kunt u aangeven hoe uw klachten zich uitten en ontwikkeld hebben, waarna een onderzoek plaatsvindt en u  behandeld wordt.

Indien medisch noodzakelijk kunt u ook aan huis behandeld worden; hiervoor is wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Een behandeling in de praktijk biedt meer therapeutische mogelijkheden en geniet daarom de voorkeur. Voor de behandelingen aan huis geldt een toeslag.

Directe Toegang Fysiotherapie -DTF-zitting

Wat betekent dat voor u?

Wanneer u door een fysiotherapeut behandeld wilt worden, heeft u géén verwijsbrief nodig van de huisarts. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat is wat bedoeld wordt met directe toegankelijkheid. Fysiotherapie is direct toegankelijk.

Dat heeft voordelen

  • U komt ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht,
  • U kunt ‘direct’ beginnen met werken aan uw herstel.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Wanneer u besluit rechtstreeks naar uw fysiotherapeut te gaan, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan sturen wij u bijvoorbeeld door naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan gaan wij in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Afspraken

In de praktijk is één fysiotherapeut werkzaam: Niek van den Berg. De praktijk werkt samen met 4 andere praktijken in Ridderkerk. Voor uw behandeling treft u steeds dezelfde fysiotherapeut. Afspraken kunt u telefonisch maken met de assistente en voor een vervolgbehandeling met de therapeut. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons tevens altijd berichten via e-mail. Het maken, wijzigen of annuleren van afspraken kan enkel telefonisch. In het geval dat we niet telefonisch bereikbaar zijn kunt u uw boodschap inspreken, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Uw fysiotherapeut noteert de afspraken op het afsprakenkaartje. Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht dit kaartje altijd mee te nemen. Als u dit doet kunt u tevens het aantal afspraken bijhouden en daarmee kijken in welke mate de betaling van uw afspraken binnen uw zorgverzekeringspakket vergoed worden. Meldt u zich bij verhindering 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af, dan zullen de kosten voor de behandeltijd niet in rekening gebracht worden. Afmelden kan alleen telefonisch of rechtstreeks bij uw fysiotherapeut.

Uw algemene en behandelgegevens leggen wij digitaal vast. Hierbij wordt de Wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen. U heeft het recht uw gegevens in te zien. Tevens is uw fysiotherapeut en zijn medewerkers gehouden aan zijn/haar beroepsgeheim.

Correspondentie en gegevensoverdracht over uw behandelingen vindt alléén plaats na uw toestemming. Voor ontwikkeling van het vakgebied fysiotherapie worden er via o.a. statistieken gegevens bijgehouden. Als uw behandelgegevens hiervoor benut worden, zal uw privacy gewaarborgd worden omdat de gegevens enkel zo worden verwerkt dat  deze niet herleidbaar zijn naar uw persoon, maar anoniem. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor wetenschappelijk fysiotherapeutisch onderzoek benut worden, kunt u dit aangeven.

Om een goed zicht te krijgen op wat uw klachten zijn en hoe en wanneer ze zich voordoen, kunt u vooraf aan uw bezoek onder nuttige informatie vragenlijsten vinden die u kunt downloaden en ingevuld meenemen als u dat wenst. Hiermee ontstaat een meetpunt van waaruit we vast kunnen stellen hoe herstel van uw klachten zich ontwikkelt. Deze vragenlijsten worden digitaal opgeslagen en kunnen op een later tijdstip of bij beëindiging van de behandeling herhaald ingevuld worden om zodoende uw klacht te kunnen evalueren. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden doorgegeven. Indien u niet weet welke vragenlijsten voor u geschikt zijn kunt u dit navragen bij uw therapeut.

Nog een paar kleine opmerkingen voor een prettig bezoek aan de praktijk.

  • De praktijk verzorgt onderlakens voor de behandeltafel. Deze worden met regelmaat verschoond. Indien u dit wenst kunt u in aanvulling ook een eigen badlaken meebrengen.
  • We willen u erop wijzen, dat  indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat, u erop dient te letten dat  daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
  • U kunt uw auto bij de praktijk parkeren in de nabijgelegen parkeervakken. Uw fiets, scooter, scootmobiel  kunt u voor de deur plaatsen nabij of in het fietsenrek. Plaatst u uw voertuig zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden.

 

Tevredenheidsonderzoek

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis door patiënten een tevredenheidsvragenlijst toe te zenden. Uw ervaring als patiënt is van belang. Als u opmerkingen heeft horen wij die graag van u rechtstreeks. Daarnaast helpt u mij zeer door een aan u door FPM Qualizorg toegezonden vragenlijst in te vullen waarmee de beoordeling van verschillende praktijken gemonitord wordt op “wens” van de zorgverzekeraars. Het invullen neemt ongeveer 7 minuten in beslag.

Om te mAfbeeldingsresultaat voor fpmeten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV),  met regelmaat vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor (FPM) waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

Heeft u klachten, dan is er vanuit de beroepsvereniging een klachtenprocedure. Voor informatie hierover klikt u hier .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>