Auteursarchief: admin

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding en tarieven 

Fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is aan te raden omdat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering niet van uw verplichte Eigen Risico afgaat.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen. Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Voor meer informatie over vergoeding van fysiotherapie door de diverse zorgverzekeraars zie:www.fysiotherapie.nl. Wat buiten uw verzekering valt, wordt aan u in rekening gebracht.

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?  

Aanvullende verzekering

  • Een beperkte aantal aandoeningen, chronisch of post-operatief, wordt vergoed uit de basisverzekering. Zie hiervoor de tekst onder het kopje basisverzekering.
  • Voor vergoeding van behandelingen voor andere aandoeningen heeft u een aanvullende verzekering nodig. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Informatie over vergoedingen treft u op de websites van de zorgverzekeraars. Ook verwijzen wij u naar de informatiesite van de www.defysiotherapeut.com.
  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Basisverzekering

  • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Er is hiervoor een lijst chronische aandoeningen vastgesteld. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2015 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt.
  • Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2015 € 375 per jaar. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2015 vastgesteld op € 375. De eerste € 375 aan zorgkosten betaal je dus zelf. Dit eigen risico kun je vrijwillig verhogen voor een lagere premie. Echter zodra je de verzekering nodig hebt bijvoorbeeld na een operatie waarvan je moet herstellen heb je naast de last van de zorgkosten die onder je verplicht eigen risico vallen ook de kosten die onder het door u gekozen vrijwillig eigen risico vallen. Wanneer je geen gebruik maakt van zorg betaal je ook geen eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het vrijwillig en verplicht eigen risico geldt voor bijna alle zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende verzekeringen.

Tarieven   

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst afgesloten en gelden de daarbij overeengekomen tarieven met uw zorgverzekeraar. Zeker als u een aanvullende verzekering met fysiotherapie erin heeft afgesloten komt uw behandeling voor vergoeding in aanmerking tot het verzekerde aantal of bedrag van uw zorgpolis. De kosten zullen wij dan volgens de daarvoor geldende tariefsafspraken met uw zorgverzekeraar rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. Komt uw behandeling niet (meer) voor vergoeding in aanmerking, dan brengen wij u de volgende tarieven in rekening.

Tarieven Fysiotherapieper 01-01-2015
Reguliere zitting fysiotherapie € 27,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 12,75
Inrichtingstoeslag € 12,75
Screening € 10,50
Intake & onderzoek na verwijzing € 37,50
Intake & onderzoek na screening € 37,50
Eenvoudige rapporten € 40,00

Bij een niet nagekomen, of minder dan 24 uur tevoren afgezegde afspraak, wordt 75% van het betreffende tarief aan de patiënt in rekening gebracht.